безшумен

1. noiseless
2. (тих, спокоен) silent, quiet
3. (за стъпки) stealthy
* * *
безшу̀мен,
прил., -на, -но, -ни 1. noiseless;
2. (тих, спокоен) silent, quiet;
3. (за стъпки) stealthy.
* * *
noiseless: Be безшумен - the baby is sleeping. - Бъди безшумен - бебето спи.; still
* * *
1. (за стъпки) stealthy 2. (тих, спокоен) silent, quiet 3. noiseless

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • безшумен — прил. беззвучен, безмълвен, тих, ням, глух, мълчалив, спокоен прил. замлъкнал, затихнал, смълчан прил. безгласен прил. мирен, неподвижен, застоял, сподавен, стихнал …   Български синонимен речник

 • безгласен — прил. безмълвен, ням, мълчалив, тих, беззвучен, глух, безсловесен прил. безшумен, замлъкнал …   Български синонимен речник

 • безмълвен — прил. безгласен, ням, мълчалив, безсловесен прил. тих, спокоен, беззвучен, глух прил. безшумен, замлъкнал …   Български синонимен речник

 • замлъкнал — гл. безшумен, тих, затихнал, смълчан гл. мълчалив, безмълвен, безгласен …   Български синонимен речник

 • застоял — прил. неподвижен, закрепен, стоящ, заседнал прил. тих, спокоен, недвижим, замрял, непоколебим, постоянен прил. душен, спарен, вмирисан прил. мухлясал, задушен прил. безветрен прил. мирен, безшумен, сподавен, стихнал …   Български синонимен речник

 • затихнал — гл. безшумен, тих, замлъкнал, смълчан …   Български синонимен речник

 • мирен — прил. тих, спокоен, кротък, успокоен, умирен, уталожен, мируващ прил. смирен, търпелив, сдържан прил. изпълнителен, почтен, миролюбив прил. набожен, хрисим, кротичък прил. скромен, дискретен, непретрупан, обикновен прил …   Български синонимен речник

 • мълчалив — прил. безмълвен, безсловесен, безгласен, беззвучен, ням, негласен, неразговорлив, глух прил. затворен, прикрит, потаен, таен, необщителен прил. онемял прил. сдържан прил. скрит прил. със здраво стиснати устни, не казващ н …   Български синонимен речник

 • неподвижен — прил. закован, прикован, прикрепен, фиксиран прил. постоянен, заседнал, спрян, твърд, непоколебим прил. инертен, спокоен, безчувствен, безучастен, недеятелен, вцепенен, вкаменен, скован, вдървен, схванат, парализиран прил. муден, бавен, тромав,… …   Български синонимен речник

 • смълчан — прил. притихнал, занемял, млъкнал, безмълвен, затаен, глух, безгласен, мълчалив, ням прил. безшумен, тих, замлъкнал, затихнал …   Български синонимен речник

 • сподавен — прил. задавен, заглушен, задушен, потушен, заглъхнал, замрял прил. тих, спокоен, мирен, неподвижен, застоял, безшумен, стихнал …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.